Понад 40 000 кваліфікованих лікарів та додатково навчений медичний персонал у галузі охорони здоров’я розшукується у Федеративній Республіці Німеччина

Ви як кваліфікований лікар або медична сестра в галузі медицини з хорошими знаннями нiмецької мови або готовнiсть та бажання виучити її, здобуває те прекрасну можливiсть зробити своє життя процвiтаючим та успiшним. Приїзжайте, працюйте та живiть в Нiмеччинi.  Присилайте нам вашу заявку на нашу електронну пошту i ми потурбуємось про вас.

Як органiзацiя охорони здоров’я знаходимось в постiйному пошуку квалiфiкованих спецiалiстiв ZarMed вiдкриває для вас цiкавi та стабiльнi можливостi.  ZarMed надає вам квалiфiкованих спецiалiстiв з (східноєвропейських) закордонних країн та турбується про соцiальну та бюрократичну iнтеграцiю своїх нових спiвробiтникiв. Таким чином данi спецiалiсти вiд ZarMed являються як для працедавцiв, так i для спiвробiтникiв залогом успiху. Зацiкавились?  Присилайте нам вашу заявку на нашу електронну пошту.

ZarMed UG (обмежена вiдповiдальнiсть) консервативний та органiзований на новi цiнностi, вiдкриває новi можливостi для розмiщення квалiфiкованих спецiалiстiв з-за кордону. Соцiальна та “бюрократична” iнтеграцiя являється вирiшальним фактором ZarMed та супроводжує своїх нових спiвробiтникiв протягом року.

Atarim

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly