Понад 40 000 кваліфікованих лікарів та додатково навчений медичний персонал у галузі охорони здоров’я розшукується у Федеративній Республіці Німеччина

 

Ви як кваліфікований лікар або медична сестра в галузі медицини з хорошими знаннями нiмецької мови або готовнiсть та бажання виучити її, здобуває те прекрасну можливiсть зробити своє життя процвiтаючим та успiшним. Приїзжайте, працюйте та живiть в Нiмеччинi.  Присилайте нам вашу заявку на нашу електронну пошту i ми потурбуємось про вас.

Як органiзацiя охорони здоров’я знаходимось в постiйному пошуку квалiфiкованих спецiалiстiв ZarMed вiдкриває для вас цiкавi та стабiльнi можливостi.  ZarMed надає вам квалiфiкованих спецiалiстiв з (східноєвропейських) закордонних країн та турбується про соцiальну та бюрократичну iнтеграцiю своїх нових спiвробiтникiв. Таким чином данi спецiалiсти вiд ZarMed являються як для працедавцiв, так i для спiвробiтникiв залогом успiху. Зацiкавились?  Присилайте нам вашу заявку на нашу електронну пошту.

ZarMed UG (обмежена вiдповiдальнiсть) консервативний та органiзований на новi цiнностi, вiдкриває новi можливостi для розмiщення квалiфiкованих спецiалiстiв з-за кордону. Соцiальна та “бюрократична” iнтеграцiя являється вирiшальним фактором ZarMed та супроводжує своїх нових спiвробiтникiв протягом року.